Marknadsanalys

Rekrytering av bots

Digitaliseringsplan

Data- & AI-strategi

Förändringsarbete

Innovationsarbete

2,1 miljoner svenska jobb kan automatiseras med intelligenta verktyg och bots tillgängliga att köpa idag enligt McKinsey.

Besparingen genom automation för svenska företag beräknas landa på 710 miljarder kronor. Gamla jobb kommer dock snabbt att ersättas av nya digitaliserade yrken.

BXG är ett oberoende ägarlett bolag med en beprövad metodik för att snabbt identifiera och lösa organisationers kommande digitala flaskhalsar innan de uppstår.

Precis som när vi uppfann ångmaskinen blev inte människor överflödiga. Däremot behöver vi vara beredda på att under nästa 100 år uppleva ett tempo motsvarande 20.000 år av teknologisk utveckling.

Genom att snabbt applicera exponentiell teknik såsom AI-bots och maskininlärning där den har störts genomslagskraft når vi mätbara resultat hos våra kunder.

”År 2020 kommer 85% av alla kund-interaktioner hanteras utan människor”

 

IBM Watson